GÅRDEN

Stale Gård

ekologiskt lantbruk

Stale Gård ligger i Munkedal i Bohuslän. Det är en

liten gård på ca 17 ha, varav 15 åker. Gården drivs ekologiskt sedan 1988 (växtodlingen blev KRAV-certifierad 1989 och djuren 1995). Vi ha kor, ungdjur och kalvar, ca 20 djur.

 

Det mesta av gårdens areal är åkermark, och på det mesta av denna åkermark odlas vall. Ibland kan det hända att vi även odlar något annat, som spannmål eller oljeväxter, på något stycke. På gården finns också ett par remsor med ängsmark, en liten remsa med granskog samt två eklundar, som vi kallar stora och lilla lunnen. På våren kan man njuta av vitsippor där, och på sommaren kan de bjuda på skugga och skrovlig bark att klia sig mot för djuren, vilket bevisligen är mycket uppskattat.

 

Det som tillförs gården är strömedel (halm/torv/spån) och mineraler (som saltsten) och utsäde (frön), och det enda som lämnar gården är djuren (någon gång även en liten del av skörden). Djuren lever av det marken producerar, och jorden får tillbaka näring i form av gödsel från djuren.

 

 

Flygfoto: Helén Blomberg